Diskuze o SEO -> na PCforum.cz
Navigace: SeoRádce > Proč se zaměřit na SEO

Proč se zaměřit na SEO

Internet se v posledním desetiletí stal jedním z nejdůležitějších komunikačních kanálů. Mít vlastní webové stránky je pro podnikatelské, ale i neziskové subjekty již naprostou nutností, osobní webové stránky se stávají zcela běžnými. Z tohoto důvodu se internet plní stále více informacemi, které vyhledávače vyhodnocují na základě jejich relevantnosti pro dané klíčové slovo. Výsledky vyhledávání následně řadí právě podle relevance jednotlivých webových stránek. Udává se, že v současné době tvoří návštěvnost z vyhledávačů až 70% veškerých návštěv všech webových stránek. 

Uživatelé vyhledávačů prochází jen první dvě až tři stránky výsledků, webové stránky na ostatních pozicích navštěvují spíše výjimečně. Díky růstu počtu článků na internetu je však stále obtížnější získat první pozice ve výsledcích vyhledávání. SEO pomáhá prostřednictvím svých technik a nástrojů těchto předních pozic dosáhnout. Toto je hlavní důvod, proč je důležité SEO optimalizaci věnovat dostatečnou pozornost. 

SEO, stejně jako ostatní techniky internetového marketingu, pomáhá zvyšovat viditelnost webových stránek na internetu. Oproti použití SEM - marketingu ve vyhledávačích - přináší výhodu jednorázového vynakládání finančních prostředků v první fázi optimalizace, náklady na její udržování již jsou víceméně zanedbatelné. Na rozdíl od marketingu ve vyhledávačích dlouhodobé jsou efekty SEO optimalizace dlouhodobé a předních pozic ve vyhledávačích je možné dosahovat i několik let.

Při porovnání SEO a využívání bannerů narazíme na další pozitivum. Pokud uživatel zadá do vyhledávače název produkty či služby, lze předpokládat, že o něj již má zájem a chce o něm získat více informací. Jestliže tedy přijde na webové stránky návštěvník z vyhledávače, jedná se o relevantního uživatele, u něhož je poměrně vysoká pravděpodobnost konverze. Oproti tomu u banneru je potřeba u uživatele zájem nejprve vzbudit a i pak je u návštěvy z tohoto zdroje pravděpodobnost konverze spíše nízká. 

Dříve, než se pustíme do optimalizace, je třeba si ujasnit, jaké výsledky od ní očekáváme. Pokud usilujeme o zvýšení konverze našich webových stránek, je nutné správně vyhodnotit potenciální růst objednávek a z toho plynoucí výnosy. Na základě této predikce pak následuje rozhodnutí, jaký objem finančních prostředků je možné na SEO optimalizaci vynaložit. U malého webu s nízkým počtem objednávek to bude samozřejmě mnohem méně, než u zavedeného eshopu. Pokud je stav současných i budoucích konverzí vyhodnocen správně a náklady na SEO jsou stanoveny v závislosti na jejich úrovni, měly by být v optimální hladině. V takovém případě se pak SEO optimalizace vyznačuje rovněž vysokou mírou návratnosti investic, neboť oproti jiným technikám marketingu objem získaných finančních prostředků mnohonásobně převyšuje velikost investičních nákladů.