Diskuze o SEO -> na PCforum.cz
Navigace: SeoRádce > Náklady na SEO

Náklady na SEO

Náklady na SEO optimalizaci se mohou lišit v závislosti na mnoha kritériích. Jedná se zejména o tyto faktory:

  • Zda má být optimalizován vznikající web, nebo web již zavedený a fungující,
  • zda bude SEO optimalizaci vést profesionál, nebo amatér,
  • jaký je počet konkurenčních subjektů (počet výsledků vyhledávání) pro danou oblast a na jaké úrovni je jejich SEO optimalizace.

O hrubé výši nákladů na SEO optimalizaci by měla informovat vstupní SEO analýza. SEO analýza stanoví výchozí i požadovaný stav, určí oblast klíčových slov, pro něž se má web optimalizovat i její konkurečnost a popíše kroky nutné k SEO optimalizaci. Na základě těchto informací je možné rámcově stanovit částku, která bude nutná k dosažení požadovaného stavu.

Ovšem pozor, tímto náklady na SEO nekončí. SEO není pouze jednorázová akce, která by mohla být v určitém okamžiku ukončena a její výsledky by zůstaly zafixovány. Algoritmy vyhledávačů se totiž neustále vyvíjí a tím se mění také pořadí zobrazovaných výsledků. Druhým důvodem je to, že ani konkurence nespí a rovněž provádí SEO optimalizaci svých webových stránek.

SEO je tedy kontinuální proces udržování webu na předních pozicích. Náklady na SEO lze rozdělit na vstupní rámcově dané SEO analýzou a náklady udržovací. Udržovací náklady jsou pochopitelně mnohem nižší než náklady vstupní, přesto je potřeba je vynakládat zejména na sledování vývoje, pozic, konverzí a dalších důležitých ukazatelů úspěšnosti webových stránek.

Náklady na optimalizaci nových webových stránek

Při tvorbě nových webových stránek náklady na jejich budování a náklady na optimalizaci do jisté míry splývají. V dnešní době již má většina kvalitních programátorů povědomí o SEO a proto již při samotném programování webu provádějí základní SEO optimalizaci. Té je dosaženo například čistotou a validitou zdrojového kódu či používáním URL adres vstřícných k SEO. 

Součástí SEO je také tvorba atraktivních textů pro uživatele a vyhledávače. Zde je vhodné nejprve zpracovat analýzu klíčových slov, která určí, na která slova by měl být web optimalizován. Na základě této analýzy je možné přistoupit ke zpracování článků. Analýzu klíčových slov i texty si je možné zpracovat svépomocí. Pokud je analýza klíčových slov i články zpracovány odborníkem, náklady jsou pochopitelně větší, nicméně kvalita odvedené práce je rovněž na vyšší úrovni.

Při tvorbě webu je rovněž potřeba vynaložit určité náklady na budování zpětných odkazů. Web by měl být zaregistrován alespoň do hlavních katalogů.

Náklady na optimalizaci zavedených webových stránek

Při SEO optimalizaci již zavedených webových stránek je potřeba počítat s náklady vyššími než u stránek vznikajících. Nejprve je nutné zpracovat podrobnou analýzu, která popíše nedostatky webu z hlediska SEO. Poté je potřeba přistoupit k odstraňování těchto nedostatků. Těmto nákladům by často bylo možné se vyhnout, pokud by byla základní SEO optimalizace provedena již při budování webu, to platí zejména u zdrojového kódu webových stránek. 

U nesprávně napsaných textů je možné vycházet ze stávajícího obsahu, který je možné upravit do podoby vhodné z hlediska SEO. Do článků se tak zařazuje větší počet klíčových slov, vhodně se strukturují, doplňují se do nich nadpisy, odrážky či tučně zvýrazněný text. Náklady na tyto úpravy jsou samozřejmě nižší, než kdyby byly texty psány znovu.

Pokud na web nesměřuje dostatek zpětných odkazů, finanční prostředky bude nutné vložit rovněž do linkbuildingu. Tyto náklady jsou svou výší shodné jako u nově vznikajícího webu.

SEO optimalizace svépomocí

Pokud má majitel dostatek času, je možné, aby si optimalizaci prováděl sám, čímž se náklady na SEO mohou často snížit. Tento postup s sebou ovšem přináší určitá rizika. Předně bude laikovi všechno trvat mnohem déle, než SEO odborníkovi, neboť bude muset dohledávat alespoň základní informace o SEO optimalizaci. Stejně ale nikdy nezíská dostatečné zkušenosti, aby byla SEO optimalizace provedena na shodné úrovni, jako od profesionála.

Hrozí také to, že laik správně nerozpozná povolené a zakázané techniky SEO optimalizace a za použití nedovolených praktik bude jeho web penalizován. Penalizací může být posunutí webových stránek na konec výsledků vyhledávání, nebo jej vyhledávač může přestat zcela zobrazovat. Dostat web zpět na původní pozice pak stojí velmi mnoho času i úsilí a zdánlivě ušetřené náklady se tak mohou mnohonásobně zvýšit.

SEO optimalizace od profesionála

V prostředí českého internetu již existuje řada agentur zabývající se SEO optimalizací webových stránek svých klientů. Stejně jako v jiných oborech se i v tomto ceny za služby mohou výrazně lišit. V současné době se pohybují v rozpětí 400 - 2500 Kč za hodinu podle typu práce.

 

Řada agentur nabízí některé služby zdarma - jedná se zejména o vstupní SEO analýzu webových stránek. Tato nabídka je jistě lákavá, je ovšem potřeba si předem ujasnit podmínky další spolupráce, zejména zda je nutné si od této agentury nechat následně optimalizovat web a jaké jsou hodinové sazby za poskytnuté služby. 

Agentury nabízí také možnost platit za SEO v závislosti na výsledcích optimalizace. Úspěšnost může být hodnocena například na základě dosažení určité pozice ve výsledcích vyhledávání, zvýšení počtu návštěvníků či počtu konverzí na webu. Cena za dosažení výsledků bývá obvykle stanovována dopředu na základě individuálních požadavků na výsledky. I v tomto případě je ovšem nutné jednoznačně vymezit podmínky spolupráce. 

Konkurečnost odvětví

Ať už je SEO optimalizace prováděna amatérem či profesionálem, u nového či zavedeného webu, velmi důležitá je konkurečnost oblasti, pro kterou je optimalizace prováděna. Optimalizace je samozřejmě mnohem jednodušší u oboru s menším počtem výsledků vyhledávání a nižší úrovní SEO optimalizace konkurentů. Náklady na optimalizaci například pro obor lékařské přístoje (197 tisíc výsledků v Google.cz) budou nesrovnatelně nižší než například u oboru sportovní potřeby (téměř 2 milióny výsledků). 

Svou roli hraje rovněž to, jestli je optimalizace prováděna na obecná klíčová slova, nebo na slova konkrétní. V tomto ohledu platí, že čím konkrétnější klíčové slovo, tím jsou náklady na SEO optimalizaci nižší.