Diskuze o SEO -> na PCforum.cz
Navigace: SeoRádce > Kolik času SEO vyžaduje

Kolik času SEO vyžaduje

SEO optimalizaci je možné popsat jako kontinuální proces zvyšování a udržování pozic ve výsledcích vyhledávání. Již z této definice je jasné, že se nejedná o krátkodobou akci, kterou je možné v určitém okamžiku uzavřít s tím, že optimalizace je hotová a dokončená. Proto je velmi obtížné stanovit konkrétní čas, který SEO vyžaduje.

Je ale možné rozlišit dvě fáze SEO, a to tzv. vstupní a udržovací. Vstupní fáze je odlišná u nově vytvářeného webu a u již existujících webových stránek, udržovací je již pro oba typy webových stránek shodná.

Vstupní fáze SEO u nového webu

U nového webu je vstupní fáze SEO optimalizace prováděna v rámci programování a budování stránek. Programátoři by měli zajistit validitu a čistotu kódu a použití URL adres vhodných s hlediska SEO, tzv. základní SEO optimalizaci. Při tvorbě obsahu je pak potřeba dodržovat obecné zásady SEO, tedy dbát na počet výskytů klíčových slov, používání nadpisů, odrážek apod. Rovněž je vhodné začít s linkbuildingem, tedy budováním zpětných odkazů. Web je doporučováno zaregistrovat alespoň do hlavních katalogů a katalogů vztahujících se k danému oboru.

V rámci vstupní fáze SEO je však potřeba počítat ještě se zaindexování webu roboty vyhledávačů. U nového webu může trvat měsíce, než jej vyhledávač objeví prostřednictvím odkazu směřujících z jiných webových stránek. Proto je potřeba vyhledávač na vznik nových webových stránek upozornit zadáním URL adresy do služby určené přímo k tomuto účelu. Poté již vyhledávač stránky pravidelně navštěvuje a zapisuje si všechny změny. 

Zaindexování webových stránek ovšem vhodné ihned po vzniku, neboť zpravidla ještě neobsahují téměř žádné texty. Vyhledávač by mohl web vyhodnotit jako neatraktivní a na opětovnou návštěvu zaznamenávající změny by bylo nutné poměrně dlouho čekat. Z tohoto důvodu je lepší k tomuto kroku přistoupit až po umístění alespoň nějakého obsahu, aby vyhledávač mohl web zařadit do výsledků vyhledávání. 

Délka vstupní fáze je přímo úměrná délce výstavby webových stránek. U nového webu je potřeba počítat alespoň s dobou 1 měsíc, u webových stránek většího rozsahu však bude pravděpodobně trvat déle.

Vstupní fáze SEO u zavedeného webu

U již existujících webových stránek probíhá vstupní fáze SEO poněkud odlišně. Na úvod je provedena SEO analýza, která má za úkol určit problematické oblasti webu z hlediska optimalizace. Může se jednat o nevaliditu zdrojového kódu, nevhodně napsané texty či nevhodně zvolené URL adresy, nesprávně vyplněné metatagy apod. Následuje etapa, kdy je potřeba všechny tyto nedostatky napravit. Čím jsou nedostatky vážnější a je jich více, tím je samozřejmě SEO časově náročnější. Roli v délce úprav hraje rovněž velikost webu. 

Optimalizace provedená na webu se do výsledků vyhledávání nepromítne ihned. Vyhledávač navštěvuje web v pravidelných intervalech a indexuje veškeré změny. Na základě zaznamenaných změn následně sestavuje pořadí výsledků vyhledávání. V devadesátých letech se výsledky vyhledávání aktualizovaly téměř ze dne na den. Od té doby se však algoritmy vyhledávačů značně změnily a promítnutí optimalizace lze nyní očekávat v řádu několika týdnů. 

Interval návštěv robota vyhledávače se pro různé weby liší. Obecně platí, že čím častěji je aktualizován obsah, tím více vyhledávač web navštěvuje. Pokud tedy obsah zavedeného webu neprocházel před SEO optimalizací žádnými úpravami, je potřeba počítat s tím, že vyhledávač web navštíví nejspíše až za několik týdnů. Jakmile se tak stane, vyhledávač změny zaindexuje a nově vyhodnotí relevanci webu pro daná klíčová slova. Na základě relevance následně web posune ve výsledcích vyhledávání.

Vstupní fáze SEO optimalizace u zavedeného webu bude tedy pravděpodně trvat nejméně 1 - 2 měsíce, v případě vážných nedostatků či velkého webu (např. eshopu) je potřeba počítat s ještě delší dobou. 

Udržovací fáze SEO

Po ukončení vstupní fáze SEO optimalizace přichází etapa sledování a udržování pozic. Udržovací fáze je časově mnohem méně náročná, ovšem probíhá již kontinuálně a je potřeba jí věnovat měsíčně alespoň několik hodin (podle velikosti webu, počtu klíčových slov apod.). V rámci této fáze je prováděn monitoring pozic ve výsledcích vyhledávání, návštěvnosti a její struktury, počtu konverzí, hodnoty objednávek apod.

V případě, že dojde k dlouhodobému propadu webu v některém z ukazatelů, je potřeba nejprve analyzovat příčiny a následně je přistoupit k nápravě. Důvodem poklesu může být jak zlepšení SEO optimalizace u konkurence, tak změna algoritmu vyhledávače. 

Jak dlouho SEO vydrží

Klienti SEO agentur se často ptají, jak dlouho optimalizace vydrží. Pokud je v udržovací fázi věnována dostatečná pozornost všem monitorovaným ukazatelům a v případě dlouhodobých poklesů přistoupeno k nápravě nedostatků, v delším časovém horizontu by neměl být problém dosahovat předních pozic ve výsledcích vyhledávání. Pokud je fáze udržování a sledování opomíjena, provedená SEO optimalizace bude mít pravděpodobně spíše krátkodobý efekt a při změně úrovně optimalizace u konkurence či změně algoritmů vyhledávačů bude pravděpodobně následovat velký propad ve výsledcích.

Zakázané techniky SEO

V tomto článku jsme se dosud nezmínili o délce SEO optimalizace pomocí zakázaných technik, tzv. black hat SEO a délce jejich efektů. Jedná se o techniky, které se vyhledávače snaží rozpoznávat a dlouhodobě se jim to rovněž daří. V krátkodobém horizontu ovšem tyto techniky dosud efekt mají a poměrně výrazně tak pomáhají posílit pozici ve výsledcích vyhledávání. Jakmile ovšem vyhledávače použití těchto zakázaných technik odhalí, následuje strmý propad dolů. Je tedy třeba si před použitím těchto technik ujasnit, jestli nám jde o krátkodobý, či dlouhodobý efekt.