Diskuze o SEO -> na PCforum.cz
Navigace: SeoRádce > Historie SEO

Historie SEO

SEO optimalizace se v posledních letech těší stále větší oblibě. Majitelé firem si více než kdy dříve uvědomují, že se jedná o důležitou součást tvorby a udržování jejich webových prezentací, neboť umožňuje posunout se na horní příčky výsledků vyhledávání. SEO si ovšem svoji popularitu muselo dlouho budovat. Pojďme se nyní podívat, jak vlastně vývoj SEO probíhal.

Vznik SEO optimalizace

První krůčky k optimalizaci webových stránek se začaly uskutečňovat již v prvních letech existence internetu, tedy od roku 1990. Od roku 1994 se začaly objevovat první moderní webové vyhledávače. Mezi nejpopulárněší patřil vyhledávač Yahoo, dále existovaly vyhledávače Lycos či Galaxy. Jednalo se však pouze o internetové katalogy, tedy nikoli fulltextové vyhledávače, jak je známe v dnešní podobě. V roce 1994 vznikl i první fulltextový vyhledávač WebCrawler.

V tomto období se uskutečnily první pokusy o ovlivnění pozice ve výsledcích vyhledávání, což dalo vzniknout novému oboru – optimalizaci pro vyhledávače. Díky malému počtu informací tehdy stačilo pro úspěšnou SEO optimalizaci vložit nový obsah do indexovacích robotů. Ruční vkládání do indexovacích roborů ovšem brzy nahradilo vkládání automatickými programy a internet se začal pomalu plnit informacemi.

Současně vznikly další internetové vyhledávače jako Altavista, Excite, Infoseek a další. Pro řazení výsledků se tehdy používal počet výskytů klíčového slova na stránce. SEO se zaměřovalo na zvyšování hustoty klíčových slov jako na jeden z nejdůležitějších faktorů. K tomu využívalo i dnes již zakázaných technik jako je duplicitní vkládání textů, či vkládání textů na pozadí, díky kterým uživatel viděl něco jiného než indexovací robot vyhledávače. Díky těmto podvodným technikám přestaly vyhledávače vracet relevantní výsledky a nedůvěra k internetu se mírně zvýšila.

V reakci na tuto situaci vznikl v roce 1996 inovativní koncept řazení výsledků vyhledávání. S tímto konceptem poprvé vystoupila společnost Google (tehdy ještě pod názvem BackRub), která začala stanovovat pořadí jednotlivých výsledků podle počtu zpětných odkazů, které na webovou stránku směřují. SEO tak získalo nový nástroj, tzv. linkbuilding, jehož účelem je vytvořit co nejvyšší počet zpětných odkazů.

Algoritmy orientované na on-page faktory

Postupem času přecházely vyhledávače na řazení výsledků vyhledávání podle vlastních algoritmů. Algoritmus byl v podstatě jednoduchý žebříček kritérií, kterým byly přikládány rozdílné váhy. Na základě plnění těchto kritérií algoritmy následně přiřazovaly webům různý stupeň relevance a podle ní řadily výsledky vyhledávání. SEO se začalo dostávat do popředí zájmu, neboť díky úpravě webových stránek v souladu s kritérii algoritmu umožňovalo dosáhnout předních pozic.

V této době začínalo využívat internet pro hledání stále více lidí, a to i v ochodní sféře. Z internetu se tak stal důležitý marketingový nástroj a poptávka po SEO začala pomalu růst. Marketingové společnoti tehdy vycítily příležitost a vznikla celá řada firem nabízejících SEO služby.

V roce 1997 se jedné ze SEO agentur podařilo dekódovat všech 35 parametrů vyhledávače Excite a následně zcela přizpůsobila webové stránky tomuto algoritmu. Klientům agentury tato optimalizace zajistila první pozice v tomto vyhledávači.

Výsledky optimalizace byly patrné již během 24 hodin, není proto divu, že se SEO v této době těšilo skutečně velké popularitě. V SEO optimalizaci se rovněž objevila další podvodná technika nazývanou cloaking. Cloaking spočívá v tom, že server zasílá jiné verze stránek robotům vyhledávačů a jiné pak zobrazuje návštěvníkům webových stránek. 

Do roku 1998 určovaly relevanci stránek všechny algoritmy pouze pomocí on-page faktorů, tedy faktorů souvisejících pouze s obsahem a kódem stránky. Tyto faktory byly (a stále jsou) pomocí SEO optimalizace velmi lehce ovlivnitelné, navíc se stále více objevovalo využívání všech podvodných technik SEO. Došlo tedy k velmi výraznému poklesu relevantnosti výsledků vyhledávání na předních pozicích.

Algorimy orientované na off-page faktory

Na tuto situaci zareagovali účastníci první Konference o SEO v roce 1998, kteří poukázali na fakt, že je nutné algoritmy naprogramovat lépe. Algoritmy se z on-page faktorů měly přeorientovat spíše na off-page faktory, mezi něž patří například stáří webové stránky či počet zpětných odkazů. Po této konferenci prošly algoritmy vyhledáváčů značnými změnami a staly se mnohem více složitými.

SEO odborníci již nebyli schopni tyto algoritmy prolomit a proto se, téměř ze dne na den, markantně změnily výsledky vyhledávání. Stránky optimalizované pro předcházející algoritmy se propadly ve výsledcích vyhledávání hluboko dolů a společnosti zabývající se SEO optimalizací najednou čelily vážnému propadu zájmu o jejich služby.

Specialisté na SEO se snažili najít nové cesty, jak ovlivňovat pozice ve vyhledávačích. Jelikož jedním z důležitých faktorů se stal výše zmíněný počet odkazů web, začaly vznikat tzv. linkfarmy, které slouží ke shromažďování obrovského počtu odkazů odkazujících na sebe navzájem. Registrací na větším množství takových stránek získává web dostatečný počet zpětných odkazů, což mu pomáhá posílit pozici ve výsledcích vyhledávání.

Vznik Pageranku

Dalším zlomovým přínosem společnosti Google bylo zavedení Pageranku v roce 2000. Pomocí Pageranku začal vyhledávač analyzovat kvalitu webové stránky i jejích zpětných odkazů a na základě vyhodnocení obou těchto charakteristik stránce přiřadil hodnotu 0 - 10. Pagerank se ukázal jako výborný způsob hodnocení a postupně se začal objevovat i u další vyhledávačů. 

SEO dnes

V průběhu dalších let prošly vyhledávače řadou změn, některé zanikly, jiné byly zakoupeny většími společnostmi. Objevily se rovněž vyhledávače nové, jako například Bing společnosti Microsoft. Nejvyšší oblibu si ale bezkonkurenčně získal vyhledávač Google, který již v roce 2006 používalo 45% uživatelů. V současnosti (údaj za září 2010) používá Google již téměř 84% uživatelů internetu.

Není proto překvapivé, že v současnosti se SEO orientuje především na na získání co nejvyššího Pageranku, který od svého vzniku prošel řadou drobných úprav, nicméně přetrval až do dnešního dne. Algoritmus pro výpočet Pageranku Google pečlivě tají, jeho složky jsou však obecně známé. Neustálým předmětem dohadů jsou tak spíše jen váhy jednotlivých kritérií.

Pro zvýšení pageranku a tedy i pozice ve vyhledávání se SEO zaměřuje především na:

  • jedinečnost obsahu, pozici klíčových slov na stránce a jejich hustotu,
  • strukturování textů, používání nadpisů a odrážek,
  • používání klíčových slov v textových odkazech a správný způsob navigace po webu,
  • validitu zdrojového kódu a správné popisy metatagů,
  • správný tvar URL adres,
  • počet a kvalitu zpětných odkazů.