Diskuze o SEO -> na PCforum.cz

SeoRádce - seo optimalizace

Vítejte na stránkách SEOrádce.cz. Na tomto webu naleznete všechny důležité informace o SEO. Z článků se dozvíte, co vlastně SEO je, jak funguje, jaké přínosy nabízí či jakých využívá nástrojů. Dalšími tématy jsou náklady i čas nutný na efektivní SEO optimalizaci, rozdíl mezi SEO a SEM a měření efektivity SEO. V samostatné si zde také popíšeme jednotlivé techniky využívané v SEO - linkbuilding, linkbaiting, copywriting, tvorba microsites i zakázané techniky SEO.

SEO - Optimalizace pro vyhledávače

Zkratka SEO pochází z anglického názvu Search Engine Optimization, což v českém překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. SEO je neustále se rozvíjející marketingový obor, jehož cílem není nic jiného, než posílit pozici webové stránky ve vyhledávačích pro zadané klíčové slovo. Jednoduché, že?

Vysvětlení optimalizace pro vyhledávače ovšem v žádném případě není možné shrnout do jedné věty, neboť se jedná o složitý a dlouhodobý proces neustálého zlepšování webových stránek a sledování účinnosti těchto změn. Abychom správně pochopili, čím se vlastně SEO zabývá, je nejprve potřeba se na tento obor podívat v širším kontextu. 

Přesycenost internetu

V současné době hraje internet v životě lidí jednu z klíčových úloh. Jak ve svém osobním, tak profesním životě se stále častěji obracíme na internetové vyhledávače, neboť často představují nejdostupnější zdroje relevantních informací. Dnes už bychom pravděpodobně nenalezli žádný dotaz, na který by nám například vyhledávač Google nedokázal zobrazit alespoň jeden výsledek vyhledávání. Informace na internetu zkrátka dokázaly pokrýt nejspíš všechny oblasti lidského života. 

Tento na první pohled pozitivní fakt má ovšem i svou stinnou stránku. S tím, jak se zvyšuje počet článků na internetu, zvyšuje se i počet výsledků vyhledávání. Pokud by byly výsledky zobrazovány náhodně, jejich informační hodnota by byla velmi nízká, což se v podstatě také stalo v první fázi vývoje fulltextových vyhledáváčů v devadesátých letech. V té době se objevilo elegantní řešení v podobě řazení výsledků dle jejich relevance pro určité hledané slovo či frázi. Relevanci webových stránek určuje každý vyhledávač sám pomocí svých algoritmů hodnotících jak samotnou stránku (tzv. on-page faktory), tak další faktory stojící mimo ni ale nepřímo ji ovlivňující (off-page faktory).

Pro lepší představu o množství informací na internetu se podívejme na následující příklad. Zadejme do vyhledáváče například klíčové slovo rotoped. Na toto slovo nalezne Google 283 tisíc odkazů a česká jednička, vyhledávač Seznam, dokonce téměř 637 tisíc výsledků. 

637 tisíc výsledků! Uživatel však většinou prohlíží nejvýše první 2 - 3 stránky, to znamená pouhých 20 - 30 výsledků vyhledávání! Konkurenční boj firem se tak zvolna přesunul z klasických komunikačních kanalů, jako je televize či časopisy, do internetového prostředí, kde každý usiluje o co nejvyšší pozici. Dnes již nestačí jen mít www stránky, stránky musí být především vidět. 

Pro majitele webových stránek tak vyvstává klíčová otázka: Jak se umísťovat na těchto předních pozicích? Na tuto otázku existuje jednoduchá odpoveď: Pomocí SEO optimalizace.

SEO jako řešení

Jak jsme zmínili na začátku, právě SEO pomáhá k dosažení předních pozic ve výsledcích vyhledávání díky maximálnímu přizpůsobení www stránek algoritmům vyhledávačů. Efekty SEO optimalizace mají přitom dlouhodobý charakter a mimo vstupní investice vyžadují následně již pouze náklady na udržování a aktualizaci obsahu webových stránek v souladu s principy SEO. Toto je zásadní rozdíl oproti placené reklamě ve vyhledávačích, kterou je nutné neustále zásobovat finančními prostředky a jakmile dojde k jejich vyčerpání, na internetu po ní nezůstane ani památka.

Nástroje SEO optimalizace

SEO optimalizace využívá k dosažení nejvyšších pozic několika nástrojů. Jedním z nich je copywriting, který má za úkol tvořit texty atraktivních jak pro návštěvníky webových stránek, tak indexovací roboty vyhledávačů. Texty jsou vytvářeny na základě analýzy klíčových slov, jejímž úkolem je v první fázi SEO optimalizace stanovit, přes která klíčová slova návštěvníci na stránky nejčastěji vstupují a jsou tedy pro web nejvíce relelvantní.

Dalšími SEO nástroji je linkbuilding a linkbaiting, což jsou způsoby vytváření a získávání zpětných odkazů vedoucích na webové stránky. Optimalizace pro vyhledávače pracuje rovněž se zdrojovým kódem webu, v tomto případě je úkolem SEO zajistit, aby byl kód v souladu se všemi pravidly tvorby www stránek a aby tak byl pro vyhledávače snadno čitelný.

Pokud mají být optimalizovány již existující stránky, používá se další z nástrojů a to je SEO analýza. Ta dává odpověď na otázku, které principy SEO jsou na daném webu porušeny a co je potřeba pro zvýšení pozic ve vyhledávačích napravit.